Wniosek o podział majątku wspólnego a zasady współżycia społecznego

Witajcie, po długiej przerwie powracam znowu.

O zgrozo, okazuje się, że to już 2014 rok i czuję się tak, jak opiekun zaniedbujący swojego pupila – mam wyrzuty sumienia, ale się oczywiście usprawiedliwiam tzw. „ważnymi względami”.

No cóż, co było, to było, ale w Nowym Roku życzę Wam (i sobie też) obyśmy mieli marzenia i oby się nam spełniały !

Chciałabym też, abyśmy spotykali wokół nas życzliwe nam osoby i sami uśmiechali się więcej do innych, a będzie dobrze !

Tak przy okazji , w prawie funkcjonuje taka reguła generalna zwana zasadami współżycia społecznego. Co to jest? Najogólniej mówiąc, są to etyczne zasady postępowania, które wszyscy akceptujemy i według których winniśmy postępować.Intuicyjnie rozumiemy, co jest słuszne, godne i niegodne, więc nie będę rozwijała tego tematu.Ważne natomiast jest, że owe zasady mają wpływ na korzystanie z naszych praw.Chodzi bowiem o to, że jeżeli korzystając z prawa, które nam przysługuje sprzeciwiamy się jednocześnie owym zasadom, nie osiągniemy zamierzonego celu w postępowaniu sądowym.

To jest ten znany art. 5 kc.

Może zastanawiałeś się nad tym, jak to działa w sprawie o podział majątku wspólnego? Czy możesz, czując się pokrzywdzony, skutecznie wnosić o oddalenie takiego wniosku? Nie masz pieniędzy na spłatę byłego współmałżonka, a on chce np. 200 tysięcy spłaty ze swojego udziału ?

No właśnie, jak widzisz, już na samym początku pojawiają się trudne problemy.

W moim przekonaniu nie ma podstaw do oddalenia wniosku o podział majątku wspólnego na tej podstawie, że żądanie podziału jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.Wprawdzie klauzula ta znajduje zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych, jednakże uważam, że chodzi nie tyle o samo żądanie podziału majątku wspólnego, ile o sposób jego podziału tj. o przyznanie określonych składników majątkowych określonej osobie  z zasądzeniem spłaty(dopłaty) wartości udziału drugiej strony.

Wyobraź sobie sytuację, że jedna strona postępowała nieetycznie – nie troszczyła się o dobro rodziny, a druga przeciwnie i dodatkowo  majątek wspólny powstawał w zasadniczym stopniu dzięki jej dochodom. W takiej sytuacji, żądanie podziału majątku zgłoszone przez nagannie zachowującego się wcześniej współmałżonka przecież nie będzie oddalone na tej podstawie, iż on się do jego powstania niewiele przyczynił i teraz w podziale chce spłaty np.50 czy  200 tysięcy. W takiej sytuacji istnieje inna ścieżka – druga strona powinna złożyć wniosek o ustalenie nierównych udziałów i w razie wykazania tego faktu, sąd zasądzi odpowiednio mniejszą spłatę.

Inną natomiast rzeczą jest stosowanie tej zasady do przypadającej  spłaty(dopłaty) od jednej strony na rzecz drugiej.

Obowiązuje reguła, iż wysokość spłaty(dopłaty) odpowiada wartości udziału, jednakże w wypadkach wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościami faktycznymi konkretnej sprawy, może dojść do obniżenia wysokości spłaty właśnie ze względu na zasady współżycia społecznego. Ale zawsze w takich wypadkach konieczne jest bardzo szczegółowe ustalenie sytuacji osobistej, materialnej obu stron, możliwości finansowych, źródeł pochodzenia majątku wspólnego, sytuacji zdrowotnej,osób na utrzymaniu itd. itd.

Obniżenie spłat z uwagi na zasady współżycia społecznego będzie wyjątkiem od reguły, dlatego też, jak każdy wyjątek, należy go ściśle interpretować, stosować bardzo ostrożnie i tylko w sytuacjach ewidentnie uznawanych za słuszne.

Tak więc raczej nie licz na to w swojej sprawie, a skoncentruj się na sposobie podziału i rozliczeniach wzajemnych.

Pamiętać też trzeba, że jest możliwość wnioskowania o rozłożenie spłaty na odpowiednie raty płatne w dłuższym czasie, choć tu też sąd musi uwzględniać interes drugiej strony i nie może określać płatności na b.odległe okresy.

Wiem, że to, co napisałam jest mało pocieszające jednakże nasze subiektywne odczucia nie mają wiele wspólnego z prawdą sądową.  Tu liczą się tylko fakty i dowody, wierz mi.

Aby Cię nie pozostawiać jednak w złym samopoczuciu proponuję, abyś pomyślał nad inną bronią, której mógłbyś użyć:

walcz w podziale majątku wspólnego o ustalenie nierównych udziałów, ale też pamiętaj: fakty i dowody !

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: