przywłaszczenie

Czy te oczy mogą kłamać…., ależ skąd! Czyżby? Popularnie mówi się, że wszystko jest dobrze, jak jest dobrze. Schody zaczynają się potem. Czasami jedno jest bardziej przebiegłe i nie czekając na formalny podział majątku wspólnego, cichaczem  „wyprowadza”  z niego co się da, dla siebie, czy kogoś innego. Albo jeszcze  w czasie, gdy są razem, dzieją […]