majątek wspólny

Muszę powrócić jeszcze na chwilę do poprzedniego wpisu. Mówiłam tam o pułapkach, gdy obie strony w podziale majątku wspólnego chcą otrzymać tylko dla siebie tę samą rzecz, ale jednocześnie  obie utrzymują jej zaniżoną wartość po to,  żeby w razie jej otrzymania spłacać drugiej stronie mniejsze kwoty. Nie powiedziałam jednak, co nimi powoduje, że tak się […]

Jeśli myślisz, że zawsze dostaniesz w podziale to, co chcesz, to się grubo mylisz. Napisałeś do sądu wniosek o podział majątku wspólnego , wymieniłeś jego składniki. W toku postępowania mówisz: ja chcę aby to i to było moje, a tamto i tamto niech zostanie dla b. męża czy żony. Ale co się dzieje?  Ta druga […]

Czy te oczy mogą kłamać…., ależ skąd! Czyżby? Popularnie mówi się, że wszystko jest dobrze, jak jest dobrze. Schody zaczynają się potem. Czasami jedno jest bardziej przebiegłe i nie czekając na formalny podział majątku wspólnego, cichaczem  „wyprowadza”  z niego co się da, dla siebie, czy kogoś innego. Albo jeszcze  w czasie, gdy są razem, dzieją […]

Zadam dzisiaj prowokacyjne pytanie: Jeśli jedno z małżonków przekazało na cele charytatywne, bez zgody drugiego, znaczną sumę pieniędzy należących do ich majątku wspólnego, to czy takie uszczuplenie ma jakieś skutki w toczącym się później podziale tego majątku? Pozornie odpowiedź wydaje się prosta. Wszak wyzbycie się tych środków dokonane zostało w godnym celu, w związku tym […]

Nie zawsze taka sama opłata sądowa

Zawsze pada to pytanie: ile  będzie mnie kosztowało „założenie sprawy”? Mówimy o sądowym podziale majątku wspólnego rzecz jasna i o  tzw. wpisie, czyli opłacie, którą musisz zapłacić w sądzie, aby cokolwiek się ruszyło w Twojej sprawie. Zasady są tu proste: zapłacisz 1000 zł albo 300 zł (pomijam w tym miejscu możliwość zwolnienia od kosztów, o […]