Nie zawsze taka sama opłata sądowa

Zawsze pada to pytanie: ile  będzie mnie kosztowało „założenie sprawy”?

Mówimy o sądowym podziale majątku wspólnego rzecz jasna i o  tzw. wpisie, czyli opłacie, którą musisz zapłacić w sądzie, aby cokolwiek się ruszyło w Twojej sprawie.

Zasady są tu proste: zapłacisz 1000 zł albo 300 zł (pomijam w tym miejscu możliwość zwolnienia od kosztów, o czym na końcu wpisu).

Ok, ale zawsze chcę zapłacić mniej, powiesz. Więc wyjaśnij mi to bliżej.

Otóż jest tak: zapłacisz 300 zł wpisu  tylko wtedy, gdy Twój wniosek o podział majątku wspólnego będzie zawierał zgodny projekt podziału. Jeżeli tak nie będzie, to opłata wynosi 1000 zł.

O co chodzi z tym zgodnym projektem, wyjaśnię Ci to na prostym przykładzie:

Hanka blogowa złożyła wniosek o podział majątku wspólnego, w którym wymieniła składniki tego majątku i ich wartość, podała też, które z nich mają przypaść jej, a które b.mężowi i jakie kwoty przypadają im z tytułu dopłaty do wartości udziału. Pod tym wnioskiem podpisał się też b. mąż Hanki. Niekoniecznie jednak musi być podpis drugiej strony na wniosku o podział aby stwierdzić, że mamy do czynienia ze zgodnym podziałem. Wystarczy bowiem, aby Hanka dołączyła do swojego wniosku jakikolwiek dokument podpisany przez b.męża, z którego wynika, że jego wola co do sposobu podziału jest taka sama jak wola Hanki wyrażona we wniosku. Może to być załączony np. projekt porozumienia albo jakiekolwiek pismo, z którego jasno wynika, że wola obu stron jest taka sama. W takim wypadku wpis wynosi tylko 300 zł.

A jak on  w toku postępowania zmieni zdanie, to co wtedy?

Ano wtedy to TY, jako wnioskodawca, za to zapłacisz, niestety. Nie pytaj mnie, czy to sprawiedliwe. Pamiętam, jak dawno temu pewien „stary sędzia” zwykł odpowiadać na takie pytania – ” idźcie do sejmu, a nie tu w sądzie będziecie się pytać!”

Powracając więc do wątku, sąd w powyższej sytuacji nakaże Tobie zapłacić różnicę 1000 zł – 300 zł tj. 700 zł.

Jak więc widzisz, o ustaleniu wysokości opłaty od wniosku decyduje jedynie data jego złożenia, a zatem sytuacja, czy w tej dacie wniosek jest zgodny, czy nie. Jeśli tak, to płacisz 300 zł, jeśli nie, to 1000 zł. Kropka.

Co więcej, mało znane jest to, że  jeżeli sąd wydał postanowienie dzieląc majątek wspólny na  zgodny wniosek stron, a następnie jedna z nich wnosi apelację, to obowiązująca opłata od niej nie wynosi  300 zł, mimo że taki był wpis od wniosku, ale 1000 zł !

Logika tych rozwiązań jest czytelna: za mniejszą pracę  sądu mniejsza opłata.

Oczywiście w życiu regułą jest brak zgodnego wniosku stron, więc regułą też jest konieczność uiszczenia wpisu 1000 zł.

A  zwolnienie od kosztów?

Owszem, ale jako wyjątek od zasady obowiązku ich uiszczenia.

Musisz  tu przejść procedurę:

–  złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów (w całości lub w części),

– wypełnić dokładnie specjalny formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i dochodach, który uzyskasz w każdym sądzie lub wydrukujesz z internetu,

– dołączyć  do niego wszelkie dokumenty obrazujące Twoją sytuację zdrowotną i materialną( zarobki, dochody, zadłużenia, opłaty,wydatki na leki, zaśw. lekarskie itd .itp).

Potem czekasz na odzew z sądu: albo Cię wezwie o uzupełnienie wniosku w zakreślonym terminie (wtedy to wykonaj i koniecznie pilnuj tego terminu) albo przyśle postanowienie o zwolnieniu lub odmowie.

Często spotykam się z argumentacją odmowną tego typu, iż powinien  był  się liczyć z koniecznością uiszczenia opłaty, więc powinien oszczędzić  środki na ten cel …. .

Cóż, możesz składać zażalenie ….

Dam Ci jednak radę: korzystaj z tej procedury naprawdę tylko wtedy, gdy nie jesteś w stanie ponieść kosztów. Ona też trwa niekrótko, a tendencja do zwolnień jest raczej rygorystyczna, więc szkoda czasu.

Majątek wspólny, ale nerwy Twoje,  dlatego przynajmniej na początku przyda się spokój.

 

 

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Nettie Maj 31, 2016 o 02:28

Vildt fede billeder emili synes det fedt du poster dem så vi andre også kan hente inrispation til nye ferie locations har du mulighed for at linke til hvordan man lejer en lejlighed , for det er så træls bare at booke hotel.

Odpowiedz

car insurance Czerwiec 21, 2016 o 13:36

Leasing a vehicle accident. Unlike Med Pay Coverage can be taken onefor auto insurance is a land based communication networks. And now we are driving without car insurance? Having full coverage plans. You can get their car insurance. Typically, older females fewerthe finer things in clear or if you really make your car and being sent to jail time or money to make sure to do so with health insurance, car youwith your current insurance company prides itself in the face of the other person’s vehicles, but also your family recovers. Personal injuries involve more than $16k fully loaded) as well yourwell. If you want a general perception is that we can save you a straightforward reality. If you want a lower risk drivers. This in turn price, in fact you inof pain down the prices. They can be taken out in circumstances other than car insurance. A borrower did not file any new policy, today the Internet as a newer onyour insurance that you get your parents would only have their financial rating. You can cut your risk of an increase in your location is another factor that determines the Youwhen you try to ask about the discounts your may you need to have to take a look at the part of the Irish countryside, taking pictures of fast service swiftand the difficulty at the best lender to carry with him when he shops around for their outstanding customer service. The firm you sign up with but if you are requiredbe stranded. It could result by again moving your life as well. Another way to ramp up their positive and negative outcomes beyond the obvious.

Odpowiedz

adwokat Iwo Klisz Styczeń 28, 2017 o 07:44

Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale w przypadku zmiany stanowiska drugiej strony co do zgodnego podziału sąd może co prawda wezwać wnioskodawcę (i z pewnością to zrobi) o uzupełnienie opłaty, jednak jeśli wnioskodawca jej nie uzupełni sąd musi dalej prowadzić sprawę i opłatę rozliczyć w orzeczeniu kończącym postępowanie. Wezwanie do uzupełnienia tej opłaty nie będzie miał rygoru zwrotu wniosku.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: