uszczuplenia majątku wspólnego

Czy te oczy mogą kłamać…., ależ skąd! Czyżby? Popularnie mówi się, że wszystko jest dobrze, jak jest dobrze. Schody zaczynają się potem. Czasami jedno jest bardziej przebiegłe i nie czekając na formalny podział majątku wspólnego, cichaczem  „wyprowadza”  z niego co się da, dla siebie, czy kogoś innego. Albo jeszcze  w czasie, gdy są razem, dzieją […]

Uszczuplenia majątku wspólnego cz. 2

Poprzednio pisałam o tym, że drobne darowizny, które zwykle, zwyczajowo czynimy nie mają znaczenia w rozliczeniach majątku wspólnego. Są też jednak inne sytuacje, które w tych rozliczeniach mogą być istotne. Zwróć uwagę na to, że z reguły to, co nabywasz w czasie małżeństwa ulega zmianom w czasie –  różnych  rzeczy to przybywa, to ubywa. Jedne […]

Zadam dzisiaj prowokacyjne pytanie: Jeśli jedno z małżonków przekazało na cele charytatywne, bez zgody drugiego, znaczną sumę pieniędzy należących do ich majątku wspólnego, to czy takie uszczuplenie ma jakieś skutki w toczącym się później podziale tego majątku? Pozornie odpowiedź wydaje się prosta. Wszak wyzbycie się tych środków dokonane zostało w godnym celu, w związku tym […]