postępowanie

Problem praktyczny, czy sąd może zawiesić postępowanie w wypadku niewskazania przez powoda danych umożliwiających ustalenie numeru PESEL pozwanego jest niebagatelny. Wiadomo, że po ostatniej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego powód musi podać  tylko swój PESEL, zaś sąd z urzędu ustala identyfikator pozwanego. Dotychczas nie ma jednolitych poglądów, jak prawidłowo powinien postąpić sąd, gdy po sprawdzeniu w […]

No właśnie, ale dlaczego nie?  To taka ciekawostka, lecz wcale nie oznacza, że problem czysto teoretyczny. Bo zobacz taki przykład: małżonkowie – on przez kilka lat zajmuje się wyłudzaniem pieniędzy –  za te środki  kupuje dom – potem rozwodzą się – on zostaje skazany, ale sąd karny nie orzekł o przepadku tego domu – ona […]

Czasem lepiej ustąpić,aby wygrać

Jest już strasznie późno i nie pora na kolejne poważne tematy, więc  opowiem krótką historię pewnego procesu, który zakończył się tak, jak w tytule. Otóż jakiś czas temu w imieniu Pana wniosłam pozew o rozwód bez orzekania o winie, przy czym wiadomo było z góry, że lekko nie będzie. No i nie było zaskoczenia, bo […]