postępowanie

Królowa prawa – procedura

Każdy może się zagapić – ludzka rzecz przecież. Ale czasami konsekwencje tego gapiostwa są przykre. Oto autentyczna historia sądowa: Wszystko jedno w jakiej sprawie, ktoś-  nazwijmy go Jacek, złożył do sądu apelację.  Napisał sam, tak  jak umiał i czuł;  oczekiwał w nadziei pomyślnego końca  procesu. Po jakimś czasie, otrzymał pismo z sądu, w którym ten […]

Najważniejsze są fakty

Nie masz czasami takiego wrażenia, że myślisz schematami ? Że to, co masz zrobić, rozwiązać, jest  przecież podobne do tego, co miałeś wcześniej, albo o czym słyszałeś, czytałeś, więc już nie analizujesz, nie zastanawiasz się zbytnio i lecisz do przodu? A potem nagle BUUM! Rozbijasz się na zakręcie i obolały widzisz, że to nie była […]

Doczekaliśmy się odpowiedzi  Sądu Najwyższego na pytanie, czy  możliwe jest zawieszenie postępowania w wypadku gdy powód na wezwanie sądu przed rozprawą nie poda danych, na podstawie których możliwe jest ustalenie numeru PESEL pozwanego. Odpowiedź ta brzmi: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r. ​ Przed doręczeniem pozwu i rozpoczęciem rozprawy sąd nie może […]

Muszę powrócić jeszcze na chwilę do poprzedniego wpisu. Mówiłam tam o pułapkach, gdy obie strony w podziale majątku wspólnego chcą otrzymać tylko dla siebie tę samą rzecz, ale jednocześnie  obie utrzymują jej zaniżoną wartość po to,  żeby w razie jej otrzymania spłacać drugiej stronie mniejsze kwoty. Nie powiedziałam jednak, co nimi powoduje, że tak się […]

Jeśli myślisz, że zawsze dostaniesz w podziale to, co chcesz, to się grubo mylisz. Napisałeś do sądu wniosek o podział majątku wspólnego , wymieniłeś jego składniki. W toku postępowania mówisz: ja chcę aby to i to było moje, a tamto i tamto niech zostanie dla b. męża czy żony. Ale co się dzieje?  Ta druga […]