nakłady z majątku wspólnego

Rozliczanie nakładów

Krótka historia : Jacek przed ślubem kupił ze swoich oszczędności działkę. Po ślubie przez kilka lat budował na tej działce dom. Żona nie pracowała zawodowo, zajmowała się wychowywaniem dzieci. Jacek całą swą energię oraz resztę oszczędności i bieżące dochody z pracy poświęcił budowie. Żona przed ślubem nie posiadała swojego kapitału, tak więc w zasadzie cała […]