Styczeń 2014

Zastanawiałam się dzisiaj, o czym napisać i pomyślałam, że warto zwrócić uwagę na bardzo ważną sprawę, o której nie wszyscy wiedzą lub pamiętają, a której przeoczenie może Cię dużo kosztować. Chodzi mi o to, że jeżeli poczyniłeś nakłady lub wydatki ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny i chcesz, aby sąd dokonał ich rozliczenia w […]

Muszę powrócić jeszcze na chwilę do poprzedniego wpisu. Mówiłam tam o pułapkach, gdy obie strony w podziale majątku wspólnego chcą otrzymać tylko dla siebie tę samą rzecz, ale jednocześnie  obie utrzymują jej zaniżoną wartość po to,  żeby w razie jej otrzymania spłacać drugiej stronie mniejsze kwoty. Nie powiedziałam jednak, co nimi powoduje, że tak się […]

Jeśli myślisz, że zawsze dostaniesz w podziale to, co chcesz, to się grubo mylisz. Napisałeś do sądu wniosek o podział majątku wspólnego , wymieniłeś jego składniki. W toku postępowania mówisz: ja chcę aby to i to było moje, a tamto i tamto niech zostanie dla b. męża czy żony. Ale co się dzieje?  Ta druga […]

Problem praktyczny, czy sąd może zawiesić postępowanie w wypadku niewskazania przez powoda danych umożliwiających ustalenie numeru PESEL pozwanego jest niebagatelny. Wiadomo, że po ostatniej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego powód musi podać  tylko swój PESEL, zaś sąd z urzędu ustala identyfikator pozwanego. Dotychczas nie ma jednolitych poglądów, jak prawidłowo powinien postąpić sąd, gdy po sprawdzeniu w […]

No właśnie, ale dlaczego nie?  To taka ciekawostka, lecz wcale nie oznacza, że problem czysto teoretyczny. Bo zobacz taki przykład: małżonkowie – on przez kilka lat zajmuje się wyłudzaniem pieniędzy –  za te środki  kupuje dom – potem rozwodzą się – on zostaje skazany, ale sąd karny nie orzekł o przepadku tego domu – ona […]